Lärarens ledarskap

Jag besöker skolor och håller kurser för lärare och skolledare om hur man kan observera lektioner och samarbeta kring utvecklingen av ledarskapet i klassrummet. Läs mer här.

Jag åtar mig också att göra observationer av undervisning och lämna återkoppling, coacha eller handleda lärare och arbetslag. Läs mer här.