Frågor och svar

Komplicerade frågor kräver långa svar. Därför skriver jag böcker och föreläser. Men för dig som har bråttom kan jag också svara kort och enkelt.

Vanliga frågor

Enkla svar

Varför uppkommer mobbning?

 

Därför att den som vill mobba känner sig säker på att ingen kommer att protestera mot vad han eller hon gör.

 

Hur skiljer man mobbning från vanligt bråk?

 

Vid en konflikt bråkar man om något. Syftet brukar vara att driva igenom sin egen vilja. Vid mobbning ger man sig på en person genom att kränka honom eller henne. Syftet är att såra och skada.

 

Vem blir mobbare?

 

Den som har makt i kamratgruppen och som tycker att mobbning är ett bra/roligt/effektivt sätt att uttrycka sitt missnöje eller visa sin överlägsenhet.

 

Vem blir mobbad?

 

Den som har råkat få låg status i kamratgruppen. Den som de övriga tycker det är okej att reta eller vara arg på. Vem som helst kan göras till ett mobbningsoffer, om gruppen bestämmer sig för det.

 

Varför förnekar ofta den som mobbas?

 

Bland annat därför att han eller hon känner skuld och skam.

 

Varför har skolan så svårt att stoppa mobbning?

 

Bland annat därför att många vuxna inte vet vad de skall göra. Många tror att mobbningen är den mobbades eget fel och förstår inte vilka allvarliga skador mobbningen orsakar.

 

Vad skall man göra om man är elev och mobbad?

 

Se sina plågoandar i ögonen medan man talar om att man blir ledsen. Be flera vuxna om hjälp. Om mobbningen inte upphör trots att man har bett om hjälp, ska man polisanmäla och stanna hemma från skolan.

 

Vad skall man göra som förälder till ett mobbat barn?

 

Ta det hela på största allvar. Kräva hjälp av rektor och lärare. Hålla kontakten och följa upp. Vara beredd på att mötas av misstro och försvar, men inte låta sig nedslås. Låta barnet stanna hemma, om det så önskar. Anmäla till polisen. Komma ihåg att mobbning kan ge livslånga psykiska skador. Tänka på att man är ansvarig för sitt barns hälsa.

 

Vad skall man göra som förälder till ett mobbande barn?

 

Ta sitt ansvar som förälder. Lyssna på den som rapporterar. Inte ursäkta och inte bortförklara. Tala om för sitt barn att man inte godtar att barnet mobbar och att man kommer att hjälpa barnet att sluta. Den som mobbar behöver ledning av vuxna. Hålla kontakten med skolan och följa upp. Komma ihåg att mobbning kan ge livslånga psykiska skador hos den som blir utsatt. Tänka på att man är ansvarig för sitt barns handlande.

 

Vad skall man göra som lärare för att bli bättre på att motarbeta mobbning?

 

Lära sig så mycket man kan om mobbningens djupare orsaker så att man förstår och kan ta ansvar för det som eleverna gör mot varandra. Skapa förtroende hos sina elever så att de vågar berätta om kränkningar. Hålla återkommande enskilda samtal med eleverna och i dessa samtal ställa frågor om hur det står till i klassen och på skolan. Exempel på sådana samtal finns i boken Ordning i klassen För fler böcker, se Böcker i menyn.