Uppdragsgivare

Mina uppdragsgivare är främst kommunala och fristående utbildningsanordnare och skolhuvudmän, lärar- och skolledarförbund, idrottsföreningar, folkhälsosamordnare och föräldraföreningar. Deltagarna i utbildningarna är skolledare, lärare, pedagoger och övrig personal i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och förskolan, förvaltningschefer och -tjänstemän, politiker i skol- och utbildningsnämnder, omsorgspersonal, socialtjänst, idrottsledare och föräldrar.

Av integritetsskäl listar jag inte här några enskilda skolor, men ring mig gärna för referenser!

 • SLFF - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
 • Kompetento AB
 • Utdanningsdirektoratet, Norge
 • Skolverket
 • Nordiska skolledarkongressen
 • Skolforum
 • JB Education
 • Jensen Education
 • Conator Förlag & Utbildning AB, Sölvesborg
 • SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Medalgon utbildning AB, Uppsala
 • Metod & Fakta AB, Helsingborg
 • Göteborgs universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Högskolan i Kalmar
 • Lärarförbundet, Luleå
 • BRIS
 • Järla IF
 • Västergötlands Fotbollsförbund
 • Utdanningsforbundet, Oslo
 • Gyldendal Utdannelse, Köpenhamn
 • Länsarbetsnämnden, Norrbotten
 • Kommunförbundet, Jämtland
 • Föräldraföreningar i Sverige
 • FAU, Foreldrenes Arbeidsutvalg, Norge
 • Kompetensfonden, Stockholm
 • Kompetenshuset AB, Göteborg
 • N.W. Damm & Søn AS, Oslo
 • RKK Indre Salten
 • Bjørklund barneverninstitusjon, Vikersund
 • Oslo Montessoriskole
 • Fourm for Oppvekst i Sunnhordland
 • Trondheim kommune
 • FO Hedmark och FO Oppland

 

Här hittar du röster från utvärderingar.