Lektionsobservationer

På uppdrag gör jag observationer av undervisning och lämnar återkoppling muntligt och skriftligt till lärare och rektor. Arbetet utformas i samråd och kan betyda coachning, handledning eller rådgivning, beroende på vad lärare och skolledning önskar. Jag stöttar också skolledare i arbetet med pedagogisk ledning och hjälper lärare att använda lektionsobservationer som metod för utveckling av den egna undervisningen.

Hur observationer och rådgivning kan gå till berättar jag om i böckerna Stökig klass – rektors ansvar? och Ordning i klassen – om fostran, arbetsro och trivsel.

"Läs Ordning i klassen så är du väl förberedd för den mycket kvalificerade handledning som väntar dig!" 

         Alf Solander, rektor, till sina lärare på Tumba Gymnasium

 

Ring för offert och mer information!

Klicka här för att läsa ett exempel på skriftlig återkoppling.