Utvärderingar

Efter varje kurs och föreläsning genomför jag en utvärdering. Här finns ett litet axplock av vad skolledare och lärare, fritidspersonal och pedagoger av olika slag har svarat