Stark ledare förhindrar mobbning

Artikel i Upsala Nya Tidning: http://www.unt.se/uppland/osthammar/stark-ledare-forhindrar-mobbning-3995506.aspx

Lärarutbildningen ger inte tillräckligt mycket ledarskapserfarenhet, vilket krävs för att motverka mobbning. Det anser läraren och föreläsaren Eva Larsson.

Ett 30-tal anställda inom förskola, skola och fritids samlades i Bruksgymnasiet i Gimo under torsdagskvällen för att lyssna till läraren och rektorn Eva Larsson, som sedan några år tillbaka ägnar sig helt åt att föreläsa om vikten av tydligt ledarskap och hur lärare motverkar mobbning.

Hon har också skrivit sex böcker i ämnet.

Det var hennes egna upplevelser av mobbning i skolan som fick henne att börja föreläsa.

– Jag såg att det förekom bland eleverna när jag undervisade. I vissa fall har mobbningen fått katastrofala följder för den utsatta. Deras liv har förstörts och det har påverkat mig, säger hon.

– Jag kontaktas ofta är av vuxna som varit utsatta för mobbning i unga år och som fortfarande har sår från den tiden.

Hon har observerat omkring 400 lektioner vid olika skolor och märker ofta att lärare tappar kontrollen.

– Jag upplever att det har blivit mer och mer oroligt i klassrummen med åren. Och en stökig klass leder ofta till dåligt självförtroende hos lärarna. När det gäller mobbning är det många lärare som behöver konkreta redskap för att hantera situationerna, säger Eva Larsson och nämner bland annat enskilt samtal med eleverna som ett av dem.

Jennifer Karlsson och Ulla Josefsson, som båda jobbar på Olandsskolans fritidshem, var två av föreläsningens deltagare.

– Om vi upptäcker mobbning har vi som mål att ta tag i situationen och reda ut den så fort om möjligt, säger Ulla Josefsson.

Både hon och Jennifer Karlsson tror att de har lättare än lärare att upptäcka mobbning, eftersom de dels är fler personal och dels umgås med barnen både inomhus och utomhus.

Det är kommunens elevhälsa som bjudit in Eva Larsson att föreläsa och samtliga anställda inom Östhammars skolor deltar vid tre olika tillfällen.

– Det ingår i en lärares uppdrag att förhindra mobbning och diskriminering, därför känns det viktigt att fräscha upp kunskaperna och inspirera till förbättringar. En stor del av deras utbildning handlar om just det, säger verksamhetschefen Annelee Larsson.

Men något som saknas i utbildningen är ledarskapsutvecklingen, menar Eva Larsson. Något som krävs för att mobbning ska förhindras - för det går att motverka, menar hon.

– Mobbning uppstår när det inte tydligt framgår att det inte är accepterat. Det gäller så väl i skolan som på arbetsplatser. Och det är upp till läraren eller chefen att visa att det inte är tillåtet.

Text: Katrin Hellström