Recensioner

Ordning i klassen

Stökig klass

Mobbad? Det har vi inte märkt!

 • "Ordning i klassen"
 • BTJ, oktober 2012

 • "Så skapar du arbetsro i klassen"
 • Lärarnas tidning, november 2012

 • "Ordning i klassen. Om fostran, arbetsro och trivsel"
 • Bookis - bokblogg, november 2012

 • "Ledning och fostran i klassen"
 • Skolledaren, mars 2012

 • "Stökig klass"
 • BTJ, december 2011

 • "Vad hindrar upptäckt?"
 • Socionomen, juli 2001

 • "...systematiskt upprepade kroppsliga eller känslomässiga kränkningar..."
 • Skolledaren, januari 2001

 • "Mobbning - en fråga om makt?"
 • Jönköpings-Posten, december 2000