Öppna föreläsningar

Kalender - öppen Föreläsning Våren 2021

 

Nästa öppna föreläsning och workshop äger rum i Stockholm fredagen den 16 april 2021 och arrangeras av utbildningsföretaget Kompetento. Föreläsningen ingår i en tvådagarskonferens med flera deltagande föredragshållare. Av coronaskäl sker deltagande via länk. Mer information på www.kompetento.se.

 

Tema: Differentierad och inkluderande undervisning. Metoder för alla elevers lärande i det tillgängliga klassrummet.

 

 • Undervisningen är superviktig! Vilka konkreta redskap har läraren för att få lektionen att fungera?
 • Hur kan man få alla elever att koncentrera sig och delta? Om elevers upplevelse av delaktighet, rättvisa, engagemang och arbetslust i klassrummet
 • Den undervisningsfria tiden - hur används den?
 • Observation av undervisning lärare emellan - vad kan man lära av att se andra undervisa och vad är viktigt att tänka på och analysera:
  •     - relationer mellan lärare och elev
  •     - studiero och möjlighet för elever att komma till tals
  •     - effektiv lärmiljö och struktur i undervisningen
 • Hur skapa ett arbetsklimat där lärare kontinuerligt analyserar sitt ledarskap med avseende på förhållningssätt, bemötande och undervisning?

 

Deltagarna får med sig ett arbetskompendium som kan användas kollegor emellan för att komma igång med professionella samtal om ledarskap och undervisning. Materialet kan exempelvis användas vid uppstart av läroprocesser som går ut på att lärare kan utveckla sin undervisning genom att observera när andra lärare undervisar.

Föreläsningen riktar sig till alla lärare och skolledare i grundskolan och gymnasiet och anknyter till böckerna Ordning i klassen och Stökig klass - rektors ansvar?

 

Tid: 10.50 - 12.30.

 

Anmälan sker till utbildningsföretaget Kompetento: www.kompetento.se/anmalan eller på telefon 072 2782892.

 

Varmt välkommen!