Öppna föreläsningar

Kalender - öppna Föreläsningar hösten 2019

 

Nästa öppna föreläsning och workshop i Stockholm äger rum fredagen den 22 oktober 2019 och arrangeras av utbildningsföretaget Kompetento.

 

Tema: Utvecklande och effektivt ledarskap i klassrummet och på skolan - för elevers lärande, studiero och ökad måluppfyllelse

Titel på föreläsningen: Hur utmana sig själv och kollegiet att synliggöra och utveckla ledarskapet samt det som sker i klassrummet?

  • Ledarskapets betydelse för elevernas utveckling och mognad, den goda auktoriteten, demokratiuppdragets konkreta innebörd vid fostran och gränssättning
  • Vilken gruppdynamik måste till för att öka elevers möjligheter till lärande?
  • Den "superviktiga" undervisningen - vilka konkreta redskap har läraren för att få lektionen att fungera optimalt och skapa resultat? Om elevers upplevelse av rättvisa, delaktighet, gemenskap, engagemang och arbetslust i klassrummet
  • Observation av undervisning lärare emellan för att synliggöra ledarskapet - vad kan man lära av att se andra undervisa och vad är viktigt att tänka på?
  • Hur skapa ett arbetsklimat där lärare och kollegor vågar ompröva sitt ledarskap och se nya möjligheter i sitt bemötande och sin undervisning?

 

Deltagarna får med sig ett arbetskompendium som kan användas kollegor emellan för att komma igång med professionella samtal om ledarskap och undervisning. Materialet kan exempelvis användas vid uppstart av läroprocesser som går ut på att lärare kan utveckla sin undervisning genom att observera när andra lärare undervisar.

Föreläsningen riktar sig till alla lärare och skolledare i grundskolan och gymnasiet och anknyter till böckerna Ordning i klassen och Stökig klass - rektors ansvar?

 

Tid: 10.30 - 12.30. Föreläsningen ingår som en del i en tvådagarskonferens.

 

Anmälan sker till utbildningsföretaget Kompetento: www.kompetento.se/anmalan eller på telefon 072 2782892.

 

Varmt välkommen!