Frida, Erik och de andra - tio berättelser för samtal om etik

parm grundFrida, Erik och de andra - tio berättelser för samtal om etik är ett pedagogiskt material avsett för grundskolan.

Materialet finns i två versioner – en för yngre och en för äldre elever.

I korta texter berättar barn och ungdomar om mobbning som de har bevittnat, deltagit i eller blivit utsatta för. Berättelserna fungerar som redskap för lärare och elever att gemensamt utforska vad kränkningar innebär och att lära sig effektiva sätt för att stoppa dem.

Berättelserna kan läsas högt i klassen eller av eleverna själva enskilt eller i mindre grupp.

Övningarna som följer på varje berättelse går ut på att eleverna skall öva upp sin förmåga att känna igen kränkande beteenden och att lära sig att protestera mot sådant som sårar. Syftet är att lyfta fram både den enskilda elevens, de vuxnas och gruppens ansvar för en god gemenskap i skolan och på fritiden.

Till samtliga berättelser finns diskussionsfrågor att arbeta med i helklass eller i grupp. Till varje berättelse finns också en uppgift som går ut på att jämföra med egna erfarenheter av elakheter kamrater emellan och att i ord formulera sin protest, att öva muntligt i par och att ge varandra respons.

I vissa uppgifter får eleverna formulera sig för att be en vuxen i skolan om hjälp eller för att ställa frågor om mobbning till föräldrar och andra vuxna. Dessutom finns olika typer av skrivuppgifter till varje berättelse. Vissa av texterna kan lämpa sig för dramatisering.

Materialet inkluderar en utförlig handledning med kommentarer för läraren och en enklare version av kommentarer för eleverna. Till texterna finns ett förord i form av ett brev från författaren till eleverna.

Berättelserna är illustrerade med finstämda blyertsteckningar av konstnären Kerstin Larsson. Färgbilder finns att ladda ner för den som vill göra egna texthäften till eleverna. Materialet säljs med rätt för skolan att kopiera berättelser och övningar. Skolans namn och kopieringsrätt trycks längst ner på sidorna som får kopieras.

Om materialet

Tryckt på hållbart 120 g-papper. Fjärde reviderade upplagan är på 123 sidor.

Priser:

Kopieringsrätt för upp till 500 elever: 1900:--.

Paketpris för skolpärm och föräldrapärm: 2900:--

Kopieringsrätt för upp till 1000 elever: 2900:--.

Paketpris för skolpärm och föräldrapärm: 3500:--.

Kopieringsrätt för upp till 1500 elever: 3800:--

Extrapärmar: 200:-- per styck.

För större volymer, v.g. be om offert.

Välkommen att e-posta eller ringa!

Presentation av berättelserna

Lisa kommer ny till klassen, blir testad och kränkt av en klasskamrat redan första dagen och sedan utfrusen ur klassen.

Johan blir allas hackkyckling från klass fyra och framåt. Berättelsen består av fem kränkande klassrumssituationer.

Karimeh får elaka, anonyma brev av klasskamraterna och blir retad på grund av sin uppriktighet i kompissamtalen. Hon byter skola och får ett nytt brev från klassen.

Kristian har fått ett kränkande öknamn, blir förlöjligad på fotbollsträningen och får hyllan han har gjort i träslöjden förstörd.

Frida är en ledartjej med stor makt som bestämmer över och hunsar sina kamrater, vilka finner sig i behandlingen utan att våga försvara sig.

Erik har klasskamrater som vägrar att sitta bredvid honom och att äta av det han bjuder på.

Sefika berättar om Emilie som blev retad i förskolan och om hur trakasserierna accelererade i grundskolan tills Emilie gav upp och flyttade i sjuan. Sefika känner skuld över att hon inte gjorde mer för att stoppa det som Emilie utsattes för.

Alfred tittade på när en pojke i hans klass blev plågad på rasterna. Alfred beskriver vad mobbaren var för en och säger att han själv och kamraterna tyckte att det var roligt att se på när kamraten mobbades.

Sara berättar om hur hon och bästa kompisen Sofia ställde elaka frågor till Anna för att göra henne generad. Sara är den före detta mobbaren som nu skäms över vad hon gjorde.

Henrik berättar att han själv och klasskompisarna började att reta Emma och hur de med tiden tog sig allt större friheter eftersom ingen stoppade dem. Henrik har svåra skuldkänslor över vad han har gjort.

 

Till alla berättelser finns muntliga övningar, diskussions- och skrivuppgifter samt handledning och kommentarer. Namnen i texterna kan bytas ut för att undvika associationer.