Pedagogiskt material

Vad säger eleverna själva om mobbning?

Frida, Erik och de andra, Malin, Theo och de andra och Vad säger barnen är ett pedagogiskt material i tre versioner som riktar sig till elever i grundskolan, gymnasiet och särskolan samt till föräldrar och skolpersonal.

Barn och ungdomar berättar i intervjuer om mobbning som pågår bak ryggen på skolans personal. De är arga eller bekymrade över mobbningen, men vet inte vad de kan göra för att sätta stopp. Några berättar om kränkningar mot dem själva eller ett syskon.

I diskussionsfrågor får eleverna göra jämförelser med sina egna erfarenheter och fundera över vad som kan vara rätt och fel i umgänget människor emellan. I par får de öva sig i att ta ställning för den mobbade, att protestera mot kränkningen och motivera sin ståndpunkt. Intervju- och skrivuppgifter finns till alla berättelser.

Föräldramaterialet riktar sig till alla föräldrar och lämpar sig att användas på föräldramöten och i studiecirklar. Materialet för grundskolan involverar också föräldrarna.

I texterna för gymnasiet berättar ungdomar även om kränkningar lärare - elev, elever - lärare och lärare - lärare. Materialet har ett budskap till alla vuxna.

Foton till texthäften för nedladdning.

För grundskolan
För gymnasiet
För föräldrar

Läs mer: Frida, Erik och de andra

Läs mer: Malin, Theo och de andra

Läs mer: Vad säger barnen?